Preventief onderhoud

Het regelmatig onderhoud van een rieten dak is zeer belangrijk om een langere levensduur te kunnen garanderen.

Er wordt aanbevolen om een jaarlijks kleine onderhoudsbeurt uit te voeren met onder andere:

  • Het verwijderen van bladeren en naalden die op het dak zijn blijven liggen.
  • De schade, die door vogels is aangebracht te herstellen.
  • Het opstoppen van kwetsbare plekken zoals kilgoten en dakkapellen.
  • Het nalopen van de vorsten en cement.

De oplossing

Indien uw rieten dak groen begint uit te slaan, dan kan dit behandeld worden met een algen- en mosbestrijdingsmiddel. Het bestrijdingsmiddel is een oplossing die in de vorm van nevel over uw dakbedekking wordt aangebracht; het doodt de algen en mossen waardoor het dak gemiddeld droger blijft. Op die manier krijgen schimmels minder kans om zich te ontwikkelen en uw rieten dak aan te tasten.

Wij raden u dan ook aan om onmiddellijk na het zichtbaar worden van groene aanslag (alg.) te verzoeken een algenwerende behandeling uit te voeren.

Erg aangetaste rieten daken dienen vóór de moswerende behandeling grondig hersteld en gereinigd te worden. De behandeling wordt uitgevoerd met een natuurlijk product; wij gebruiken hiervoor een gespecialiseerde spuitinstallatie.

Voor informatie kunt u contact met ons opnemen.

Rieten dak na onderhoud

De levensduur van een rieten dak is afhankelijk van verschillende factoren:

  • Hoe droger uw rieten dak gemiddeld is, des te langer gaat uw rieten dakbedekking mee en kan groot onderhoud of restauratie uitblijven.
  • Hoe hoger de hellingshoek van uw rieten dak, hoe langer het riet meegaat.
  • De ligging ten opzichte van de zon; des te meer uren zon, des te beter het riet droogt.
  • De nabijheid van bomen, met als gevolg verlies van bladeren en naalden op het dak, verhoogt de vochtigheid van uw dak, wat tot mosvorming kan leiden.

Mosvorming op uw rieten dak – Mogelijke oorzaken:

  • Ligging in een bosrijke omgeving
  • Te veel neerslag en te korte droge periodes.

Op zich is mos niet schadelijk, want het gebruikt riet alleen als ondergrond om zich op vast te hechten, maar de mosvorming zorgt er wel voor dat uw dak langer vochtig blijft dan in normale omstandigheden.

Het resultaat is een groen dak dat zonder behandeling veel vlugger kan vergaan.